klimatizace-6

Japonská společnost Daikin se nezabývá pouze výrobou klimatizačních zařízení, ale také kvalitních tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii ze svého okolí a přeměňují ji na teplo. Ve většině zemích jsou právě tepelná čerpadla řešením celé řady energetických problémů a také problémů s životním prostředím.

Společnost Daikin nabízí svým zákazníkům dva základní typy tepelných čerpadel. Jedná se o tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch a tepelná čerpadla na typu vzduch-voda.

Tepelným čerpadlem, který pracuje na principu vzduch-vzduch, je možné vytápět vnitřní prostory. Tento typ tepelných čerpadel odebírá teplo z venkovního vzduchu. Teplo je dále ohříváno a ohřáté teplo je vháněno zpět do budovy, kde ohřívá prostor. Tepelná čerpadla pracující na principu vzduch-vzduch, je možné rozdělit podle konstrukce na dělená a centrální čerpadla.

Dalším typem tepelných čerpadel jsou čerpadla pracující na principu vzduch-voda. Jedná se o opravdu kvalitní zdroj vytápění. Tento typ čerpadel se vyznačuje nízkými pořizovanými náklady, nízkou návratností a také jednoduchou instalací.

Tepelná čerpadla pracují následujícím způsobem. Základem je energie, kterou zařízení získá z okolního vzduchu. Získanou energii je zapotřebí ohřát alespoň na teplotu 50 stupňů Celsia. Takto vytvořené teplo se předá do topné vody, která se pak používá k vytápění.

Při tomto způsobu topení je možné využít klasického radiátorového topného okruhu či pro tepelné čerpadlo vhodného pro podlahové vytápění.

K přednostem těchto zařízení se řadí možnost jejich využití po celý rok. Používat jej můžete také k ohřevu vody v bazénu.

Oba typy tepelných čerpadel odebírají tepelnou energii většinou z venkovního vzduchu, v některých případech i do -23°C.

webeesTepelná čerpadla