klimatizace-detail-2

Tepelná čerpadla značky Daikin se vyznačují spolehlivostí a vysokým výkonem. A jak vlastně tato zařízení pracují? Princip fungování je stejný jako například u lednice. Tepelné čerpadlo pracuje v uzavřeném chladicím okruhu. To znamená, že na jedné straně je teplo odebíráno a na druhé se předává. Teplo je odebíráno z vybraných zdrojů, jakými jsou vzduch či voda a následně za pomoci radiátorů nebo podlahového topení vytápí.

Jak již bylo řečeno, tepelná čerpadla pracují v uzavřeném chladicím okruhu. Chladivo se při vysokých teplotách odpařuje a absorbuje do sebe energii. Vzniklé páry jsou stlačeny kompresorem a tím se vlastně ohřívají. Při vysokých teplotách se chladivo, které je v plynném stavu, mění na kapalinu a celý proces se neustále opakuje dokola.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma high temperature je vybaven dvojitým tepelným čerpadlem. Toto čerpadlo odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu a vyrobené teplo dodává do topné soustavy. První tepelné čerpadlo se nachází ve venkovní jednotce a je zdrojem středně vysokých teplot pro druhé tepelné čerpadlo. Druhé čerpadlo se nalézá ve vnitřní jednotce, kde dohřívá vodu na teplotu až 80°C.  Tak vysoké teploty je dosaženo díky principu termodynamiky a to bez dodatečného elektrického dohřevu. Což dělá tepelné čerpadlo Daikin Altherma HT velmi účinnou. Oba typy čerpadel jsou založeny na invertorové technologii, která zvyšuje úspory energie.

Tepelná čerpadla jsou tvořena základními čtyřmi částmi. Jedná se o výparník, kompresor, kondenzátor a škrticí ventil. Teplo je přiváděno do výparníku, kde dochází k vypařování chladiva a vznikají páry. Tyto páry jsou nositelem tepelné energie, které je převáděno do kompresoru. Zde jsou páry nasávány, stlačovány a vytlačovány kompresorem do kondenzátoru. Ten přivedenou energii přivádí do cirkulujícího topného média. Převedeným teplem se pak médium postupně ohřívá. Poslední částí je škrticí ventil, kterým rozumíme kapalné chladivo. To se v kondenzátoru při vyšším tlaku zkondenzuje. Takto upravené chladivo je následně vstřikováno do výparníku, kde se opět při nižším tlaku vypařuje.

 

webeesPrincip fungování